צפת

הרה"ג אברהם פרוש
ביה"כ: שע"י ת"ת צאנז

רחוב: הרצל 43
שעה: 13:00

 

הרה"ג יחזקאל שרגא שמעון
ביה"כ: שפע חיים

רחוב: הרב חורי חיים 18
שעה: 21:00

 

הרה"ג ראובן יצחק קלאר
ביה"כ: לעלוב

רחוב: טז 94
שעה: 22:00

 

הרה"ג דורון  גולדרברגר 
ביה"כ: כולל נס דניאל 

רחוב: מנטיופירי 20
שעה: 20:00

 

הרה"ג אברהם משה  כהן 
ביה"כ: מתיבתא כלל חסידי 

רחוב: רמז דוד 91
שעה: 20:00

 

לוח כיס העמוד היומי להורדה

לוח העמוד היומי להורדה

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA