טבריה

הרה"ג שמעון בריזל
ביה"כ: מתמידים

רחוב: דבורה הנביאה 1
שעה: 21:00

 

הרה"ג אביעד הרוש
ביה"כ: אור תורה 

רחוב: ורנר 1
שעה: 20:30

 

הרה"ג אברהם הרשלר
ביה"כ: בן מלך

רחוב: דבורה הנביאה 1

 

הגאון רבי שמואל לובין
ביה"כ: ביהכנ"ס קרלין 

רחוב: רחוב בן צבי  4
שעה: 16:00

 

הרה"ג עידן ניסימיאן
ביה"כ: מאורות רפאל

רחוב: שד הרצל 
שעה: 11:15

 

הרה"ג דניאל עמר
ביה"כ: המרכזי
רחוב : דבורה הנביאה 1
שיה: 16:00

 

הרה"ג ניר אודסר
ביה"כ: המרכזי
רחוב : דבורה הנביאה 1
שיה: 16:00

 

לוח כיס העמוד היומי להורדה

לוח העמוד היומי להורדה

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA