תל אביב - יפו

הגאון רבי משה בר
ביה"כ: משכן שמואל
רחוב: בת ציון 9
לפני מעריב

 

הרה"ג יעקב טוטיאן
ביה"כ:נס ישראל
רחוב: באר שבע 64

 

הרה"ג ניסין דהאן
ביה"כ: אור יצחק
רחוב: בריג אמיל 5
שעה: 09:00

לוח כיס העמוד היומי להורדה

לוח העמוד היומי להורדה

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA