רחובות

הגאון רבי יעקב  כהן
ישיבת מאור התלמוד

רחוב: רחוב בנימין  34
שעה: 08:30

 

הרה"ג בנימין פאר
ביה"כ: בני תורה

רחוב: מנוחה ונחלה 3
שעה: 20:00

 

הרה"ג מרדכי  פרידמן 
ביה"כ: פאג"י

רחוב: עזרא  33
שעה: 17:00

 

הרה"ג מרדכי  פרידמן 
ביה"כ: בית זלצר 

רחוב: בעל שם טוב 22
שעה: 06:25

 

הרה"ג מרדכי  פרידמן 
ביה"כ: עזרא הסופר 

רחוב: מנוחה ונחלה 33
שעה: 10:00

 

הרה"ג אליעזר שפיגל
ביה"כ: לב לאחים

רחוב: הרב מדר זכריה 31

לוח כיס העמוד היומי להורדה

לוח העמוד היומי להורדה

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA