פתח תקווה

הגאון רבי צבי יהודה אדלשטיין
ביה"כ: ישי' צעירים מצוינים
רחוב: צה"ל 73
שעה: 13:40

 

הרה"ג פנחס קרישבסקי
ביה"כ: עבודי רחוב
רחוב: נסין 1 
שעה: 10:15

לוח כיס העמוד היומי להורדה

לוח העמוד היומי להורדה

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA