נתניה

הרה"ג יהונתן  גרינצוויג
ביה"כ: ב'אושר עד' 

רחוב: שד' טום לנטוס 60
שעה: 11:00

 

הרה"ג מנחם קליין
ביה"כ: אוהל נחמיה

רחוב: דברי חיים 5
שעה: 17:00

 

הרה"ג יעקב  שטרית 
ביה"כ: תפארת למשה 

רחוב: בן אליעזר 40
שעה: 14:30

 

הרה"ג הלל רובינשטיין
ביה"כ: מנין אברכים

רחוב: גבע 25
שעה: 21:00

 

הרה"ג ברוך גוטפרב
ביה"כ: אהבת שלום
רחוב: בן אליעזר 57
שעה: 20:30

 

הרה"ג יהודה לייב שצדרוביצקי
ביה"כ: 
רחוב: זומרשטיין 10 
שעה: 18:00

 

הרה"ג חנניה יוסף רבינוביץ
ביה"כ: אם הבנים
רחוב: זומרשטיין 10 
שעה: 18:00

 

לוח כיס העמוד היומי להורדה

לוח העמוד היומי להורדה

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA