מודיעין עילית

הרה"ג מנחם מענדל גינסבערג
ביה"כ: ספריה החסידית
רחוב: רבי שמעון בר יוחאי 25
שעה: 22:45

 

הרה"ג אברהם ישעיהו וולמרק
ביה"כ: כולל תפארת שלמה
רחוב: מסילת ישרים 5
שעה: 09:50

 

הרה"ג ישראל פנחס כץ 
ביה"כ: אביר יעקב 
רחוב: משך חכמה 1
שעה: 16:30

 

הרה"ג יוסף שמואל  ליברמן 
ביה"כ: היכל יצחק
רחוב: חפץ חיים  6
שעה: 18:20

 

הרה"ג אפרים נויבירט
ביה"כ: אהל תורה 
רחוב: יהודה הנשיא  35
שעה: 21:00

 

הרה"ג ישראל יעקב פלברבוים
ביה"כ: ברסלב
רחוב: רבי שמעון בר יוחאי 21
שעה: לפני מעריב

 

הרה"ג אברהם  פרידמן
ביה"כ: קרלין 
רחוב: נתיבות המשפט 51
שעה: 19:30

 

הרה"ג הרב קליין
ביה"כ: צאנז
רחוב: רבי שמעון בר יוחאי 21
שעה: 18:00

 

הרה"ג נתנאל שוקרון
ביה"כ: נחלת יעקב
רחוב: חתם סופר 10
שעה: 15:30

 

הרה"ג יצחק שייפר
ביה"כ: קהילת נתיבות שלום
רחוב: נתיבות שלום 9
שעה: 21:00

 

הרה"ג עקיבא שינפלד
ביה"כ: בית אהרן
רחוב: מסילת יוסף 1
שעה: 12:30

 

הרה"ג עקיבא שינפלד
ביה"כ: ישיבת ברסלב 
רחוב: רב ושמואל  5
שעה: 14:30

 

מגיד  שיעור 
ביה"כ: קהילת אשכנז
רחוב: חתם סופר 2
שעה: 15:10

 

הרה"ג יוסף שמואל ליברמן
ביה"כ: היכל יצחק
רחוב: חפץ חיים 6
שעה: 18:20

 

הרה"ג יוסף אליעזר מילר
ביה"כ: משובב נתיבות
רחוב: נתיבות המשפט 101
שעה: 13:00

 

הרה"ג מאיר אליהו בן חמו
ביה"כ: עטרת יוסף
רחוב: מסילת יוסף 13
שעה: 19:00

 

הרה"ג שלמה אלטשולר
ביה"כ: בית יצחק
רחוב: חפץ חיים 3
שעה: 15:10

 

הרה"ג דוד כהן
ביה"כ: ישיבת זכר יצחק

רחוב: מסילת ישרים 3
שעה: 12:00

 

הרה"ג יצחק ברטלר
ביה"כ: סלבודקא
רחוב: אור החיים 2
שעה: 09:30

 

הרה"ג שלום בורשטיין
ביה"כ: חניכי הישיבות
רחוב: ככר פלוק 
שעה: 16:10

 

הרה"ג מנחם אדלר
ביה"כ: אור אליהו
רחוב: קצות החושן 18
שעה: 07:15

 

הרה"ג דוד קניג
ביה"כ: זכרון משה
רחוב: נתיבות המשפט 40

שעה: 22:00

 

הרה"ג אריה שאר-ישוב
ביה"כ: קהלת מרומי שדה
רחוב: מרומי שדה 13
שעה: 21:05

 

הרה"ג ישראל ליווי
ביה"כ: באיאן
רחוב: שד הרב מפוניבז' 7
שעה: 21:15

 

הרה"ג אליעזר חשין
ביה"כ: ישיבת אהבת תורה
רחוב: נתיבות שלום 18

 

הרה"ג יאיר עזר
ביה"כ: בית בנימין
רחוב: נתיבות שלום 12
שעה: 10:45

 

הרה"ג יהודה טרבלסי
ביה"כ: ישיבת אוהל יוסף
רחוב: מנחת יהודה 22
שעה: 23:15

 

הרה"ג יצחק בוימרינד
ביה"כ: תורה ותפילה
רחוב: יהודה הנשיא

 

הרה"ג אברהם  כהן
ביה"כ: בית יוסף ספרא
רחוב: מהרי"ל 

 

הגאון רבי שרגא בויאר
ביה"כ: ביהכנ"ס סלבודקה 
רחוב: רחוב אור החיים  2
שעה: 21:00

 

הגאון רבי יצחק  גולדברג
ביה"כ: חניכי הישיבות 
רחוב: רחוב נתיבות המשפט 75
שעה: 21:40

 

הגאון רבי חיים גולדברג
ביה"כ: ישיבת באר יצחק
רחוב: רחוב מנחת חינוך 1
שעה: 16:00

 

הגאון רבי מאיר גפני
ביה"כ: ישיבת דרך התורה 
רחוב: רחוב מנחת חינוך 5
שעה: 21:40

 

הגאון רבי דוד דינר
כולל אהבת תורה
רחוב: רחוב מסילת ישרים 12
שעה: 09:15

 

הגאון רבי אליעזר דינר
ביה"כ: ביהכנ"ס בית יצחק 
רחוב: רחוב נתיבות המשפט 2
שעה: 22:00

 

הגאון רבי מנחם מנדל הלפרין
ביה"כ: אוהל יוסף מאיר 
רחוב: רחוב מנחת חינוך 3
שעה: 19:15

 

הגאון רבי אליעזר טויל
ביה"כ: ישיבת באר יצחק 
רחוב: רחוב מנחת חינוך 1
שעה: 21:30

 

הגאון רבי יצחק לוקסנבורג
ביה"כ: ביהמ"ד נאות שמחה 
רחוב: רחוב מסילת יוסף 42
שעה: 21:40

 

הגאון רבי ראובן רוזנברג
ביה"כ: ישיבת נזר ישראל
רחוב: רחוב אור החיים  27
שעה: 14:00

 

הגאון רבי ישראל רוטישלד
ביה"כ: משובב נתיבות 
רחוב: רחוב נתיבות המשפט 90
שעה: 21:25

 

הרה"ג משה פרנקל
ביה"כ: משכן אלעזר
רחוב: רמב"ם 11

 

הרה"ג משה יונה בייפוס
ביה"כ: חזון דוד
רחוב: חזון דוד 1
שעה: 20:30

 

הרה"ג אברהם אבואב
ביה"כ: נפש חיים
רחוב: שדרות יחזקאל 33
שעה: 16:00

לוח כיס העמוד היומי להורדה

לוח העמוד היומי להורדה

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA