לוד

הרה"ג יצחק רבינוביץ
ביה"כ: תורה ותפילה
רחוב: שבט זבולון 10
שעה: 21:00

 

הרה"ג שמואל חשין 
ביה"כ: אהבת תורה
רחוב שבט זבולון 11
שעה: 21:00

 

הרה"ג יעקב ראטה
ביהמ"ד: חזו"א מתחם בתי הכנסת
רחוב: שבט זבולון 10
שעה: 09:00

 

לוח כיס העמוד היומי להורדה

לוח העמוד היומי להורדה

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA