כוכב יעקב

הרה"ג בנימין סעדה
ביה"כ: תפארת יוסף
רחוב: מקור ברוך 11
שעה: 17:30

 

הרה"ג אברהם יצחק פרוביין
ביה"כ: אבי עזרי

רחוב: אהבת אמת 16
שעה: 21:15

לוח כיס העמוד היומי להורדה

לוח העמוד היומי להורדה

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA