ירושלים

מגיד  שיעור 
ביה"כ: ביאלה

רחוב: יעקבזון 5
שעה: 21:00

 

הרה"ג שמעון אבא שאול
ביה"כ: ה' רועי

רחוב: שכטמן יוסף 101
שעה: 21:00

 

הרה"ג יחיאל  אסולין
ביה"כ: בית אברהם יד אשר

רחוב: יפה רום 4

 

הרה"ג אלימלך אליהו בייפוס
ביה"כ: בהמ"ד הג' נוה יעקב

רחוב: מעגלות הרב פרדס 38
שעה: 18:15

 

הרה"ג אריה בינדר
ביה"כ: כנסת יהודה קומה ג'
רחוב: מעגלי הרים לוין 138
שעה: 13:15

 

הרה"ג בצלאל בינעט
ביה"כ: בעלזא

רחוב: חזון איש 8
שעה: 21:20

 

הרה"ג שמעון בצלאל
ביה"כ: תפארת וגדולה

רחוב: אהלי יוסף 12
שעה: 15:15

 

הרה"ג שניאור ברוורמן
ביה"כ: כרם
רחוב: מודיעין 22
שעה: 15:30

 

הרה"ג ישראל זאב גרשטנקורן
ביה"כ: טשכנוב
רחוב: יואל 44

 

הגאון רבי מתתיהו  דייטש
ביה"כ: ביהכנ"ס יד הרמ"ה  
רחוב: רחוב זולטי 4
שעה: 19:45

 

הרה"ג ישראל הורביץ
ביה"כ: טמשוואר
רחוב: מעלות דפנה 128
שעה: 08:00

 

הרה"ג יוסף  הלפר
ביה"כ: אהל לאה 
רחוב: אחינעם 4
שעה: 23:30

 

הגאון רבי אברהם נפתלי ויג
ביה"כ: מנין אברכים 

רחוב: רחוב החיד"א 21
שעה: 20:10

 

הרה"ג אהרן  ויספיש
ביה"כ: מעיין גנים

רחוב: רבי שלמה 2
שעה: 14:15

 

הרה"ג אברהם ישעיהו ועקנין
ביה"כ: מגדלי שאול
רחוב: קהתי פנחס 11
שעה: 19:15

 

הגאון רבי שמעון זייבלד
ביה"כ: קהילת יוסף חיים

רחוב: רחוב טבנקין  1
שעה: 22:30

 

הרה"ג משה זיידל
ביה"כ: משכנות יעקב
רחוב: נתיב המזלות 23

 

הגאון רבי ישראל יצחק זילברמן
ביה"כ: חניכי הישיבות 
רחוב: רחוב ויקטור ביליוס  608
שעה: 23:15

 

הרה"ג נפתלי  טורצין
ביה"כ: כתר תורה 

רחוב: הרדבז 15
שעה: 21:00

 

הרה"ג יוחנן יהודה ישועה
ביה"כ: מעלות התלמוד

רחוב: חזנוביץ 3
שעה: 20:30

 

הרה"ג יצחק למברגר
ביה"כ: רחמסטירוקא
רחוב: שד גבעת משה 10
שעה: 10:20

 

הרה"ג בנימין מור
ביה"כ: חניכי הישיבות 
רחוב: זכרון יעקב 6
שעה: 21:00

 

הרה"ג גרשון מיאסניק
ביה"כ: ישיבת מיר
רחוב: חסידי קרלין 3
שעה: 14:00

 

הרה"ג יהודה אריה נפתלי
ביה"כ: פני שמואל

רחוב: חקלאי זאב 4
שעה: 09:30

 

הרה"ג ראובן סבאג
ביה"כ: טיילור
רחוב: שטרן אברהם 30

 

הרה"ג רפאל סטפנסקי
ביה"כ: סוכת שלום

רחוב: גמזון ראובן 2

 

הרה"ג צבי דוד פולד
ביה"כ: זכור לאברהם
רחוב: קולומביה 17
שעה: 18:30

 

הרה"ג יהושע  פרוביין 
ביה"כ: שערי תורה

רחוב: זוין 

 

הרה"ג ברוך קוגלמן
ביה"כ: מתמידים
רחוב: אגרות משה 15
שעה: 21:00

 

הרה"ג יוסף רביע
ביה"כ: ברכת אברהם
רחוב: הרב בוקשפן 10
שעה: 13:30

 

הרה"ג צבי רוזנטל
ביה"כ: בני הרמה
רחוב: זרחי ישראל 22
שעה: 13:00

 

הרה"ג שמואל רוטר
ביה"כ: בית ישעיה קומה 5
רחוב: בית ישראל 12
שעה: 18:45

 

הרה"ג ישראל רוטשטיין
ביה"כ: בית השם

רחוב: אבולעפיה 38
שעה: 12:30

 

הרה"ג דניאל שמעוני
ביה"כ: מגן אבות
רחוב: שירת הים 5
שעה: 20:00

 

הרה"ג משה שפיאצקי
ביה"כ: ישיבת הר"ן
רחוב: חזקיהו שבתאי  
שעה: 20:00

 

הרה"ג אלימלך אליהו בייפוס
ביה"כ: בית המדרש הגדול נוה יעקב
רחוב: מעגלות הרב פרדס  
שעה: 18:15

 

הרה"ג שמואל גרוסברד
ביה"כ: ישיבת רשי
רחוב: ישא ברכה 35
שעה: 21:00

 

הרה"ג יוסף הלפר
ביה"כ: אהל לאה
רחוב: אחינעם 4
שעה: 23:30

 

הרה"ג חיים קרלבך
ביה"כ: חכמת שלמה
רחוב: א זוהור 27

 

הרה"ג נפתלי טורצין
ביה"כ: כתר תורה רחוב:
הרדבז 15
שעה: 21:00

 

הרה"ג שמעון שינפלד
ביה"כ: חניכי הישיבות
רחוב: ויקטור ויוליוס 1
שעה: 11:00

 

הרה"ג ישראל רוטשטיין
ביה"כ: בית השם

רחוב: אבולעפיה 38
שעה: 12:30

 

הרה"ג צבי דוד פולד
ביה"כ: זכור לאברהם
רחוב: קולומביה 17
שעה: 18:30

 

הרה"ג שמעון משה ישראל
ביה"כ: מנין אברכים

רחוב: בר יקר דב 4
שעה: 22:15

 

הרה"ג שמואל זומר
ביה"כ: מאור חיים
רחוב: האדמור מויז'ניץ 7
שעה: 08:45

 

הרה"ג נתן שטרן
ביה"כ: גבעת משה 12

רחוב: שד גבעת משה 12
שעה: 06:00

 

הרה"ג חיים מישור
ביה"כ: מיר שלמי שמחה
רחוב: זוננפלד 2
שעה: 15:15

 

הרה"ג וולאף הגר
ביה"כ: ישיבת קדושת יששכר

רחוב: גבעת שאול 25
שעה: 20:30

 

ביה"כ: לוצק
רחוב: שמואל הנביא 85
שעה: 07:15

 

ביה"כ: דרכי הוראה לרבנים
רחוב: הרב ריינס 16
שעה: 09:00

 

הרה"ג יצחק גוטמן
ביה"כ: ישיבת דרך השם

רחוב: הרב אבן דנן 1
שעה: 21:00

 

הרה"ג אהרון זגורי
ביה"כ: ישיבת תפארת צבי

רחוב: שמואל הנביא 39
שעה: 23:00

 

הרה"ג יוסף הירשלר
ביה"כ: ישיבת מיר (בימ"ד המרכזי בכולל) אידיש

רחוב: בית ישראל 3
שעה: 12:45

 

הרה"ג דוד משה אטיאס
ביה"כ: עטרת אברהם
רחוב: שד נוה יעקב 34
שעה: 13:40

 

הרה"ג בנימין ברוורמן
ביה"כ: ישיבת משנה תורה

רחוב: הרב קצנלבוגן רפאל 62

 

הרה"ג יעקב קירשנבום
ביה"כ: מתמידים – קהל עדת ירושלים
רחוב: עבודת ישראל 20
שעה: 21:15

 

הרה"ג שלמה בן זקן
ביה"כ: זכור לאברהם

רחוב: קולומביה 7
שעה: 09:30

 

הרה"ג יהודה אריה שטיינברג
ביה"כ: ים סוף

רחוב: ים סוף 8
שעה: 20:25

 

הרה"ג צבי אלימלך גיבירשטיין
ביה"כ: גור (קומה העליונה)
רחוב: ירמיהו 7
שעה: 13:10

 

הרה"ג בנימין קאופמן
ביה"כ: מכינה ליש"ק נועם ה'
רחוב: ליפסקי לואי 43

 

הרה"ג יעקב מאור
ביה"כ: חניכי הישיבות

רחוב: הפסגה 70
שעה: 21:00

 

הרה"ג מנחם מנדל שאטלאנד
ביה"כ: תולדות אלעזר
רחוב: עזרא 2
שעה: 21:30

 

הרה"ג יצחק זעקל פולק
ביה"כ: וידבר משה
רחוב: עזרא 13 
שעה: 07:00

 

הרה"ג שלמה רוח
ביה"כ: חניכי הישיבות חבצלת השרון
רחוב: שדה יצחק 7
שעה: 20:40

 

הרה"ג איתמר ידגרי
ביה"כ: פרדס רחוב: אולשוונגר 112

שעה: 21:30

 

הרה"ג אלישע יצחק געלדצעהלער
ביה"כ: ראחמיסטריווקא

רחוב: שד גבעת משה 10
שעה: 20:30

 

הרה"ג יחיאל אילנברג
ביה"כ: שובו בנים
רחוב: עק אל חלידיה 32
שעה: 16:00

 

הרה"ג צור טמיר
ביה"כ: ישיבת הכותל
רחוב: המקובלים 7
שעה: 13:30

 

הרה"ג פנחס מנחם קנפלמכר
ביה"כ: חזון דוב

רחוב: ירמיהו 3
שעה: 07:00

 

הרה"ג שמואל  גרוסברד
ביה"כ: ישיבת רש"י
רחוב: ישא ברכה 35
שעה: 21:00

 

הרה"ג שמעון  שינפלד
ביה"כ: חניכי הישבות 
רחוב: ויקטור ויוליוס 1
שעה: 10:00

 

הרה"ג חגי שלמה
ביה"כ: אור הצפון

רחוב: אבינדב 2

 

הרה"ג חיים גלנץ
ביה"כ: ישיבת חכמה ודעת

רחוב: עזרא 10
שעה: 14:20

 

הרה"ג שעיה קרליץ

ביה"כ: צאנז קלויזענבורג
רחוב: אביתר הכהן 8
שעה: 14:30

 

הרה"ג יהודה חיים בן נון ונונו
ביה"כ: בית לוי

רחוב: חכמי יוסף 48
שעה: 08:30

 

הרה"ג חיים יעקב בטלמן
ביה"כ: אוהל שמואל בית השם

רחוב: אבולעפיה 38
שעה: 21:00

 

הרה"ג משה ריבלין
ביה"כ: לב אליהו

רחוב: הרב לופיאן 17
שעה: 09:00

 

הרה"ג יעקב מאירי
ביה"כ: היכל צבי

רחוב: ישא ברכה 17

 

הרה"ג אהרן לבקוביץ
ביה"כ: אדרת התורה

רחוב: שמואל הנביא 56
שעה: 09:30

 

הרה"ג שמעון הורונציק
ביה"כ: המרכזי אהבת שלום

רחוב: נווה הפסגה

 

הרה"ג אהרן בוסקילה
ביה"כ: אסטראוו קאלאשין

רחוב: עלי הכהן 36
שעה: 19:30

 

הרה"ג אהרון בר חיים
ביה"כ: אוהל שמואל בית השם

רחוב: אבולעפיה 38
שעה: 21:00

 

הרה"ג אפרים שחור
ביה"כ: יקר מרדכי

רחוב: בי רב יעקב 4
שעה: 22:00

 

הרה"ג דוד עידאן
ביה"כ: היכל אברהם יצחק

רחוב: קהילות יעקב 21
שעה: 16:00

 

הרה"ג יצחק שלמה קניגסהפר
ביה"כ: אוהל יצחק

רחוב: סנה משה 1
שעה: 17:00

 

הרה"ג שמעון חיים נחום
ביה"כ: אדרת התורה

רחוב: שמואל הנביא 56
שעה: 09:30

 

לוח כיס העמוד היומי להורדה

לוח העמוד היומי להורדה

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA