חיפה

הרה"ג זאב יהודה אליאס
ביה"כ: צאנז
רחוב: מיכאל 32
שעה: 09:20

 

הרה"ג אברהם הערש קצבורג
ביה"כ: בעלזא

רחוב: הרצוג 7
שעה: 21:00

 

הרה"ג משה כץ
ביה"כ: קבל חסידים
רחוב: מיכאל 1
שעה: 21:00

 

הרה"ג ישראל ליפשיץ
ביהמ"ד הג': רמת ויזניץ

רחוב: מקור ברוך 5

 

הרה"ג אברהם לידר
ביה"כ:צאנז
רחוב מיכאל 32
שעה: 22:20

לוח כיס העמוד היומי להורדה

לוח העמוד היומי להורדה

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA