אלקנא

הרה"ג יעקב טבצניק
ביה"כ: ישיבת ימה אלקנה ישראל
רחוב: עורי צפון 2

לוח כיס העמוד היומי להורדה

לוח העמוד היומי להורדה

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA