אלעד

הרה"ג רבי שמחה אקרמן
מקום: בחד"ש תורה בתפארתה
רחוב רבי יהודה הנשיא 1
שעה: 10:30

 

הרה"ג פיני כהן
ביה"כ: חניכי הישיבות דגה"ת
רחוב: רבן יוחנן בן זכאי 81
שעה: 21:15

 

הרה"ג אברהם כהן
ביה"כ: ישיבת תורה בתפארתה
רחוב: רבי יהודה הנשיא 1
שעה: 23:05

 

מגיד  שיעור
ביה"כ: צעירים
רחוב: אבטליון 1

 

הרה"ג ארון זאב ישראלי
ביה"כ: צאנז
רחוב: רבי יונתן בן עוזיאל 10

 

הרה"ג יצחק חי חדד
ביה"כ: שערי שמחה
רחוב: רבן יוחנן בן זכאי 40
שעה: 20:00

 

       הרה"ג יהודה יואל ליבוביץ         
ביה"כ: סערט ויזניץ
רחוב: רבי פנחס בן יאיר 27
שעה: 21:00

 

הרה"ג נדב טרבלסי
ביה"כ: חניכי הישיבות היכל יצחק
רחוב: רבי יונתן בן עוזיאל 17
שעה: 22:00

 

הרה"ג אלי סלאוון
ביה"כ: אמרי חכמה

רחוב: רש"י 5
שעה: 20:45

לוח כיס העמוד היומי להורדה

לוח העמוד היומי להורדה

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA