חברותות בני ברק

אוהל נחמיה
רחוב: הגרא
זמן:כולל ערב

 

ביהכנ"ס הגדול חניכי חברון
רחוב: ר' עקיבא 3
זמן: כולל ערב

 

ביהכנ"ס המרכזי שיכון ה
רחוב: זבולון המר 16
זמן: כולל ערב

 

חיי אהרון
רחוב: חידא
זמן: כולל ערב

 

ישיבת אור אליצור
רחוב: אברמסקי 26
זמן: כולל ערב

 

ישיבת שלעבים
רחוב: קיבוץ שלעבים
זמן: כולל ערב

 

משכנות שמעון
רחוב: ברוט 20
זמן: כולל ערב

 

ישיבת דאראג
רחוב: נפחא 8
זמן: כולל ערב

 

בית מדרש גבוה לתלמוד שבע"פ ולהוראה
רחוב: רבינו תם 7
זמן: כולל ערב

 

היכל מרן
רחוב: סירוקה 6
זמן: סדר ב

 

יד אהרון
רחוב: הרב טולדנו 12 ב
זמן: סדר ב

לוח כיס העמוד היומי להורדה

לוח העמוד היומי להורדה

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA