חברותות בית שמש

בית הכנסת נועם ה'
רחוב: ברכיה 18

זמן: כולל ערב

 

בית מרדכי יוסף
רחוב: הנביא עובדיה 13  

זמן: כולל ערב

 

חניכי הישיבות  
רחוב: מול ישעיהו הנביא 2

זמן:כולל ערב

 

מניין אשכנז      
רחוב: ריש לקיש 19        

זמן: כולל ערב

 

פינסק קרלין     
רחוב: אדמור מבעלז 3    

זמן: כולל ערב

 

קהל עדת ירושלים מתמידים       
רחוב: הרב מבריסק 16   

זמן: כולל ערב

 

שערי תפילה     
רחוב: ירמיהו הנביא 16   

זמן: כולל ערב

 

חיי עולם           
רחוב: אור שמח 17        

זמן: סדר ב

לוח כיס העמוד היומי להורדה

לוח העמוד היומי להורדה

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA