מאמרים

דברי חלומות

יש לעיין באופן שהכה"ג חלם כמה פעמים שקדש הקדשים צריך תיקון, האם מותר בעקבות החלום להיכנס לקה"ק לראות אם באמת צריכה תיקון, או שמא מכיון שיש איסור להיכנס ביאה ריקנית לקדש הקדשים, והיו נכנסים לשם רק פעם בשבע שנים לראות מה היא צריכה כמבואר ברמב"ם (פ"ז מבית הבחירה הכ"ג), אין להיכנס לפני הזמן על סמך חלומות.

קרא עוד »