בני ברק

הגאון רבי שלמה אדלשטיין
ביה"כ: כולל מורשה ודעת
רחוב: רחוב רבי עקיבא  53
שעה: 07:00

 

הרה"ג חיים בנימין אביטבול
ביה"כ: ישיבת תפארת עובדיה
רחוב: אמרי חיים 24
שעה: 21:30

 

הרה"ג יוסף בן כליפה
ביה"כ: דרכי איש
רחוב: הרב עוזיאל 45
שעה: 12:00

 

הרה"ג שלום זעליג וינגרטן
ביה"כ: זיו יהודה
רחוב: חי טייב 4
שעה: 14:10

 

הרה"ג אברהם אבוהב
ביה"כ: נאות יוסף
רחוב: יואל 16
שעה: 13:00

 

הרה"ג פנחס קרישבסקי
ביה"כ: בית המתנדב איחוד הצלה
רחוב: עזרא 55
שעה: 19:30

 

הרה"ג ברוך גוטפרב
ביה"כ: אהל אברהם
רחוב: הרב קוק 38
שעה: 06:30

 

הרה"ג יעקב הלל  אוסטרליץ
ביה"כ: ישיבת דאראג
רחוב: נפחא  10

 

הגאון רבי אהרן אוסטרן
ביה"כ: בישיבת אורחות תורה
רחוב: רחוב שלמה המלך  10
שעה: 08:00

 

הגאון רבי אברהם  אורצל
ביה"כ: באולם ישי' תפארת ציון
רחוב: רחוב ירושלים  37
שעה: 13:30

 

הגאון רבי דוד בירנבוים
ביה"כ: בישיבת קרית מלך
רחוב: רחוב ירושלים  40
שעה: 13:00

 

הרה"ג שמשון גרינוולד
ביה"כ: דושינסקי 
רחוב: חזון איש 10
שעה: 21:00

 

הגאון רבי גדליה הונגיסברג
ביה"כ: ביהכנ"ס אוהל יהושע
רחוב: רחוב ברנדשטטר 6
שעה: 18:30

 

הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג
ביה"כ: ביכהנ"ס המרכזי
רחוב: רחוב זבולון המר  16
שעה: 22:15

 

הרה"ג יעקב טוטיאן
ביה"כ: נתיב חיים  בבית ה
רחוב: הפלמח 1
שעה: 20:15

 

הגאון רבי יעקב ישראל יעקבזון
ביה"כ: ישיבת פונביז' לצעירים
רחוב: רחוב הרב מלצר  5
שעה: 21:50

 

הרה"ג בנימין כאהן
ביה"כ: נתיבות המשפט
רחוב: שמעון הצדיק 12
שעה: 13:00

 

הרה"ג עובדיה כהן
ביה"כ: כולל ברסלב
רחוב: אלשיך 5
שעה: 19:30

 

הרה"ג ישראל מאיר כהן
ביה"כ: אור שלמה
רחוב: טרומפלדור 15
שעה: 19:00

 

הרה"ג דוד כהנים
ביה"כ: אור אליצור
רחוב: הרב אברמסקי 26
שעה: 20:30

 

הרה"ג משה לונטל
ביה"כ: שבת אחים
רחוב: דוזיה פדרמן 50

 

הרה"ג יהושע  לרר 
ביה"כ: אהבת חסד 
רחוב: דסלר 7 
שעה: 22:30

 

הרה"ג אלימלך מאור
ביה"כ: ארחות תורה- חד"ש ד'
רחוב: שלמה המלך 10
שעה: 09:00

 

הרה"ג חיים מולאי
ביה"כ: יביע אומר
רחוב: הרב עוזיאל 41
שעה: 19:45

 

הגאון רבי חיים ישראל מילר
ביה"כ:  בישיבת משך חכמה
רחוב: רחוב ראב"ד  15
שעה: 09:00

 

הרה"ג מרדכי מנדלזון
ביה"כ: זוועיל
רחוב: חגי 10

 

הרה"ג ישראל יצחק משי זהב
ביה"כ: חזון נחום
רחוב: תורת חיים  6
שעה: 20:00

 

הגאון רבי חזקיהו משקובסקי
ביה"כ: בחד"ש ארחות תורה
רחוב: רחוב שלמה המלך  10
שעה: 13:00

 

הרה"ג יעקב עמר
ביה"כ: בנין ציון
רחוב: בן זומא 29
שעה: לפני הנץ

 

הרה"ג שמואל אהרן פלדמן
ביה"כ: ישיבת צאנז
רחוב: יהודה הלוי 22

 

הרה"ג שמעון פרלמוטר
ביה"כ: מודזיץ 
רחוב: חבקוק 20
שעה: 22:45

 

הרה"ג אביעזר קולדצקי
ביה"כ: בית הכנסת הגדול
רחוב: רבי עקיבא 53
שעה: 20:30

 

הרה"ג יצחק  קנייבסקי 
ביה"כ: בית יעקב 
רחוב: יחזקאל  3
שעה: 19:30

 

הרה"ג שאול יצחק קרויזר
ביה"כ: חמדת צבי
רחוב: הרב וסרמן אלחנן 2
שעה: 14:00

 

הרה"ג צבי  קריזר
ביה"כ: איצקוביץ
רחוב: הרב שך  4

 

הרה"ג חיים  רוטלוי
ביה"כ: משכן יחזקאל 
רחוב: בן זכאי  32
שעה: 19:00

 

מגיד  שיעור 
ביה"כ: אור החיים
רחוב: רבי עקיבא 133

 

הרה"ג אורי איינשטיין
ביה"כ: הליכות חיים-עזר"נ
רחוב: ראב"ד 20
שעה: 16:15

 

הרה"ג שמעון יוסף שטיבל
ביה"כ: ישיבת אהל יעקב
רחוב: הלפרין 14

שעה: 13:30

 

הרה"ג שמשון גרינוולד
ביה"כ: דושינסקי
רחוב: חזון איש 10
שעה: 21:00

 

הרה"ג שמעון פרלמוטר
ביה"כ: מודזיץ
רחוב: חבקוק 20
שעה: 22:45

 

הגאון רבי  זרח  רוזנטל
ביה"כ: ביה"כ למקהלות החסידים
רחוב:  גינות דוד  (בחניון) 12
שעה: 21:30

 

הרה"ג אשר רוזנפלד
ביה"כ: קצאק
רחוב: נחמן מברסלב 14

שעה: 45 דק' לפני השקיעה

 

הרה"ג אהרן בנדר
ביה"כ: לעלוב
רחוב: הושע 29
שעה: 10:00

 

הרה"ג יוסף חיים הכטמן
ביה"כ: היכל שמואל
רחוב: נויפלד 10
שעה: 18:00

 

הרה"ג שלמה יצחק שטרן
ביה"כ: זויעיל

 

הרה"ג שלמה רביבו

ביה"כ: ישיבת תורת דוד
רחוב: צפת 14

 

הרה"ג נתן זינגרביץ'
ביה"כ: אהבת חסד
רחוב: הרב דסלר 7
שעה: 14:30

 

הרה"ג חיים גרייזמאן
ביה"כ: נחלת משה (בעזר"נ)
רחוב: הרב מלצר 36

שעה: 16:20

 

הרה"ג נפתלי צבי מאנטל
ביה"כ: נחלת משה רחוב:
הרב מלצר 36
שעה: 22:30

לוח כיס העמוד היומי להורדה

לוח העמוד היומי להורדה

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA