ביתר עילית

הרה"ג מאיר אלתר
ביה"כ: ציילסהיים
רחוב: אדמורי ויז'ניץ 14
שעה: 21:30

 

הרה"ג שלמה פנחס ברים
ביה"כ: בי"כ שע"י מעשי חייא
רחוב: קדושת לוי 99
שעה: 13:20

 

הרה"ג דוד גוטליב
ביה"כ: תפארת
רחוב: חתם סופר 8
שעה: 07:35

 

הרה"ג שמואל דרברמדיקר
ביה"כ: תפארת אהרון
רחוב: החוזה מלובלין 19

 

הרה"ג פנחס דוד זובער
ביה"כ: קאלוב
רחוב: כף החיים 40

 

הרה"ג צבי חלמיש
ביה"כ: מקור המחל
רחוב: פחד יצחק 30
שעה: 18:00

 

הרה"ג יעקב טרופ
ביה"כ: ישיבת ברכת מרדכי
רחוב: הרב קעניג 13

 

הרה"ג שמעון יפרח
ביה"כ: בני תורה
רחוב: הרב מוצפי יעקב 2

 

הרה"ג דניאל חיים כהן
ביה"כ: נזר שלום
רחוב: קארו יוסף 12
שעה: 20:00

 

הרה"ג שמעון כי טוב
ביה"כ: קהל עדת ירושלים
רחוב: דרכי איש 30

 

הרה"ג חננאל עמר
ביה"כ: רבנו יוסף חיים
רחוב: המגיד ממעזריטש 104
שעה: 12:30

 

הרה"ג אהרן פיוטרקובסקי
ביה"כ: דרכי תורה 
רחוב: החוזה מלובלין 29

 

הרה"ג אפרים פישר
ביה"כ: בוסטון
רחוב: יוחנן בן זכאי 9

 

הרה"ג שמואל ישראל שמעון קירשנבוים
ביה"כ: מתמידים 
רחוב: פחד יצחק 8
שעה: 21:45

 

הרה"ג מרדכי קלפר
ביה"כ: מניין אברכים
רחוב: קדושת לוי 72
שעה: 20:30

 

הרה"ג יהושע פלנר
ביה"כ: קהילת זוויל
רחוב: קדושת לוי 34
שעה: 10:15

 

הרה"ג צבי כהן
ביה"כ: קרלין
רחוב: חתם סופר 8
שעה: 20:20

 

הרה"ג שלמה פליטיניק
ביה"כ: היכל שמריהו
רחוב: כנסת יחזקאל 25
שעה: 22:15

 

הרה"ג בנימין אנשין
ביה"כ: מתמידים
רחוב: הרב אבא שאול 47
שעה: 21:45

 

הרה"ג אברהם שטרן
ביה"כ: לעלוב

רחוב: פחד יצחק 13
שעה: 17:00

 

הרה"ג אברהם שטרן
ביה"כ: לעלוב
רחוב: פחד יצחק 13
שעה: 18:30

 

הרה"ג משה יונה מונדרר
ביה"כ: ישיבת תולדות אברהם יצחק
רחוב: דרך הרמז 1

 

הרה"ג אורי ויסבלום
ביה"כ: ישיבה קטנה נתיבות שלום סלונים
רחוב: קדושת לוי 18
שעה: 15:20

 

הרה"ג יששכר דוב בעריש קורנבליט
ביה"כ: מתמידים
רחוב: יוחנן בן זכאי 17
שעה: 21:15

 

הרה"ג מרדכי וגשל
ביה"כ: ראחמיסטריווקא
רחוב: המגיד ממעזריטש 48
שעה: 19:45

 

הרה"ג עמנואל יפרח
ביה"כ: בני גרשון
רחוב: אדמורי ויז'ניץ 7
שעה: 09:00

 

הרה"ג חיים יוסף לרנר
ביה"כ: הדרת מנחם אמשינוב

רחוב: הרבי מנדבורנה 25

 

הרה"ג שמואל הומינר
ביה"כ: באיאן
רחוב: המגיד ממעזריטש 37
שעה: 21:20

 

הרה"ג חיים יוסף לרנר
ביה"כ: הדרת מנחם אמשינוב
רחוב: הרבי מנדבורנה 25

 

הגאון רבי משה טוביה ויסברגר
ביה"כ: ביהכנ"ס בודפשט 
רחוב: רחוב המגיד ממעזריטש 21
שעה: 10:30

 

הגאון רבי מנחם קוריץ
ביה"כ: ביהכנ"ס זכור לאברהם  
רחוב: קניג  10
שעה: 19:30

 

הרה"ג שמעון רוזנפלד
ביה"כ: ישיבת חיי תורה
רחוב: מעזריטש 21
שעה: 10:30

 

הרה"ג אהרן רבינוביץ
ביה"כ: אמשינוב- קומה 2

רחוב: הרב ברוק בן-ציון 6
שעה: 21:30

 

הרה"ג אברהם אביטן
ביה"כ: ביהמ"ד הגדול של כולל חצות

רחוב: הרב מוצפי יעקב 45
שעה: 03:30

 

הרה"ג מרדכי זילברמען
ביה"כ: מתמידים

רחוב: בנין דוד 18

 

הרה"ג ישי סאקס
ביה"כ: אמשינוב

רחוב: דרכי איש 21
שעה: 20:00

 

הרה"ג אברהם עטיה
ביה"כ: סאסוב

רחוב: פחד יצחק 34
שעה: 07:00

 

הרה"ג ניר אודסר
ביה"כ: מתמידים הגפן

רחוב: פחד יצחק 6
שעה: 21:30

 

הרה"ג שלמה קופשיץ
ביה"כ: סדיגורא

רחוב: קדושת לוי 113
שעה: 22:00

 

הרה"ג אריאל חבה
ביה"כ: ארנסטייפל

רחוב: החוזה מלובלין 17
שעה: 07:05

 

הרה"ג דניאל עמר
ביה"כ: מתמידים

רחוב: פחד יצחק 8

לוח כיס העמוד היומי להורדה

לוח העמוד היומי להורדה

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA