בית שמש

הרה"ג שמואל  ווקסמן
 ביה"כ: תוא"י למעלה
רחוב: חזון איש 7
שעה: 10:00

 

הרה"ג יחיאל מיכל וינר
ביה"כ: ביאלא
רחוב: נחל לוז 4
שעה: 20:00

 

הרה"ג צבי ורטהיימר
ביה"כ: ראחמסטריווקא
רחוב: רבי אלעזר  49
שעה: 20:10

 

הרה"ג יצחק  זיו
ביה"כ: חזון עובדיה
רחוב: בעל הסולם
שעה: 22:30

 

הרה"ג בנימין יהושע חדאד
ביה"כ: מגן אברהם
רחוב: בן איש חי 7
שעה: 20:30

 

הגאון רבי מאיר סירוטה
ביה"כ:  קהל עדת ירושלים
רחוב: רחוב ר' אלעזר  37
שעה: לפני מעריב

 

הרה"ג קלמן  פרלוביץ
ביה"כ: נצח ישראל
רחוב: ריבל  16
שעה: 16:30

 

הגאון רבי דוד צבי קאהן
ביה"כ: ביהמ"ד הגדול  תא"י
רחוב: רחוב חזו"א  7
שעה: 20:30

 

הרה"ג רבי מיכאל קצב
ביה"כ: בחד"ש ישי' אור לישרים
רחוב: רחוב אור שמח  17
שעה: 12:00

 

הרה"ג שלמה שמעון רוטמן
ביה"כ: פרושים
רחוב: מר עוקבא 6
שעה: 22:15

 

הרה"ג ישראל שבתאי
ביה"כ: תפארת אהל משה
רחוב: תפארת משה 1
שעה: 20:00

 

הרה"ג יוסי שוורץ
ביה"כ: דושינסקיא
רחוב: רבי יהושע 12

 

הרה"ג משה יהודה שטיגל
ביה"כ: היכל התורה
רחוב: הנביא עובדיה 15

 

הרה"ג יום טוב שטרן
ביה"כ: קהל עדת ירושלים
רחוב: הרב מבריסק 16
שעה: 21:30

 

הרה"ג דוד שיפר
ביה"כ: אהל יעקב
רחוב: דבורה הנביאה  27
שעה: 21:00

 

הרה"ג יהודה  שמעוני
ביה"כ: חזון עובדיה
רחוב: בעל הסולם  1
שעה: 21:00

 

הרה"ג ישראל יצחק שטוקהמר
ביה"כ: קאמארנא
רחוב: מרים הנביאה 14
שעה: 20:50

 

הרה"ג יואל יוסף
ביה"כ: זכות אבות
רחוב: נחל שורק 25
שעה: 11:00

 

הרה"ג יהודה כימיגרוף
ביה"כ: היכל התורה
רחוב: הנביא עובדיה 15
שעה: 09:00

 

הרה"ג יעקב בלוי
ביה"כ: אהל שלמה מיכל
רחוב: דובר שלום 7
שעה: 13:00

 

הרה"ג דוד שיפר
ביה"כ: אוהל יעקב

רחוב: דבורה הנביאה 27
שעה: 21:00

 

הרה"ג הרשי ורטהיימר
ביה"כ: ראחמסטריווקא
רחוב: רבי אלעזר 49
שעה: 20:10

 

הרה"ג יעקב יצחק מוסקוביץ
ביה"כ: טשרנוביל

רחוב: אביי 5
שעה: 21:30

 

הרה"ג אלעזר יוסף בלויא
ביה"כ: אנשי ירושלים
רחוב: בן איש חי 40
שעה: 21:30

 

הרה"ג שמעון ריבלין
ביה"כ: מתמידים
רחוב: מר עוקבא 6
שעה: 21:00

 

הרה"ג אשר אייזנבאך
ביה"כ: קהל עדת ירושלים

רחוב: בן ציון אבא שאול 5
שעה: 09:40

 

הרה"ג חיים ווקסמן
ביה"כ: בית אברהם יוסף- רחמסטריוקה
רחוב: בן ציון אבא שאול 10
שעה: 21:30

 

הרה"ג שלמה ברגר
ביה"כ: טשערנאביל

רחוב: נהר הירדן 20
שעה: 21:00

 

הרה"ג שמעון חשין
ביה"כ: מתמידים
רחוב: הרב איידלשטיין 2
שעה: 21:00

 

הרה"ג דוד אוסטרליץ
ביה"כ: בעלזא

רחוב: הרב ישראל גרוסמן
שעה: 21:20

 

הרה"ג יעקב אדלר
ביה"כ: נועם ה'
רחוב: רבי ברכיה 18
שעה: 20:30

 

הרה"ג שמעון יאקאב
ביה"כ: שושנת אליהו
רחוב: הרב ישראל גרוסמן 2
שעה: 21:00

 

הרה"ג יהושע איימר
ביה"כ: צאנז
רחוב: נהרדעא 10
שעה: 21:00

 

הרה"ג דוד פיגנבלט
ביה"כ: חניכי הישיבות
רחוב: ישעיהו הנביא 2
שעה: 21:15

 

הרה"ג צבי אריה פולצ'ק
ביה"כ: יד דוד ואהל רחל
רחוב: המעפילים 12
שעה: 21:00

 

הרה"ג אברהם פריינד
ביה"כ: צאנז רמה ד
רחוב: נהרדעא 5
שעה: 21:00

 

הרה"ג יואל  יוסף
ביה"כ: זכות אבות
רחוב: נחל שורק 25

 

הרה"ג יהודה  כימיגרוף
ביה"כ: היכל התורה
רחוב: הנביא עובדיה 15
שעה: 9:00

 

הרה"ג יהושע  קלופמן
ביה"כ: בית מרדכי יוסף

רחוב: עובדיה 13
שעה: 20:30

 

הרה"ג ישראל יצחק שטוקהמר
ביה"כ: קאמרנה
רחוב: מרים הנביאה 14
שעה: 20:50

 

הרה"ג ישראל חיים קפלן
ביה"כ: קהל עדת ירושלים

רחוב: בן ציון אבא שאול 5
שעה: 21:00

 

הרה"ג אליהו חיים גולדשמיד
ביה"כ: תולדות אברהם יצחק

רחוב: חזון איש 7
שעה: 06:45

 

הרה"ג יוסף חשין
ביה"כ: שערי תפילה

רחוב: נחל רביבים 17
שעה: 20:45

 

הרה"ג נחמן אדרי
ביה"כ: קהילות החסידים

רחוב: ריש לקיש 1
שעה: 21:30

 

הרה"ג דוד מיטלמן
ביה"כ: מתמידים

רחוב: דבורה הנביאה 11
שעה: 07:30

 

הרה"ג דוב בעריש זונאבנד
ביה"כ: רבי דוד ומשה

שעה: לאחר ערבית

 

הרה"ג דוד כהן
ביה"כ: קהל עדת ירושלים (מתמידים)

רחוב: דבורה הנביאה 26
שעה: 22:00

 

הרה"ג יעקב אוחיון
ביה"כ: תולדות אברהם יצחק

רחוב: חזון איש 7
שעה: 12:00

 

הרה"ג יעקב מאיר ברנדמרק
ישיבת מרן הגר"מ שטרנבוך

רחוב: חבקוק הנביא 7
שעה: 20:45

לוח כיס העמוד היומי להורדה

לוח העמוד היומי להורדה

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA