אשקלון

הרה"ג חיים הלוי
ביה"כ: עץ חיים

שעה: 18:00

 

הרה"ג חיים הלוי
ביה"כ: דגל מחנה ראובן

רחוב: בן גוריון
שעה: 10:00

לוח כיס העמוד היומי להורדה

לוח העמוד היומי להורדה

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA