אשדוד

הרה"ג שלמה זלמן אריאל
ביה"כ: מעגלי צדק
רחוב: אחיעזר 5

 

הרה"ג שלמה זלמן  אריאל
ביה"כ: מעגלי צדק
רחוב: אחיעזר 5

 

הרה"ג ישראל  גארפינקל          
ביה"כ: בית ועד לחכמים  
רחוב: רבא 20  

 

הרה"ג יאיר שלום חפוטא
ביה"כ: אורות חיים ומשה 
רחוב: האדמור מבעלז 9  
שעה: 14:00

 

הרה"ג דוד נמירובסקי
ביה"כ: בית דוד שאול
רחוב: חנינא בן דוסא  5
שעה: 20:30

 

הרה"ג נחום שוורץ
ביה"כ: ילדי שאג 
רחוב: אשדוד 2  
שעה: 9:30

 

הרה"ג ישראל גארפינקל
ביה"כ: בית ועד לחכמים
רחוב: רבא 20
שעה: 18:00

 

הרה"ג דוד אוברלנדר
ביה"כ: בעלז
רחוב: האדמור מגור 14
שעה: 11:30

 

הרה"ג מאיר עמאר
ביה"כ: אור מאיר רחוב: התלמוד 17
שעה: 21:00

 

הרה"ג יוסף פולק
ביה"כ: אהבת שלום
רחוב: שפירא אברהם 44
שעה: 20:45

 

הרה"ג אפרים זאב בלוך
ביה"כ: בית דוד שאול
רחוב: חנינא בן דוסא 4
שעה: 19:30

 

הרה"ג אפרים זאב בלוך
ביה"כ: בית דוד שאול
רחוב: חנינא בן דוסא 4
שעה: 19:30

 

הרה"ג נועם ביטון
ביה"כ: בית אבישי
רחוב: רב חיסדא 13
שעה: 19:00

לוח כיס העמוד היומי להורדה

לוח העמוד היומי להורדה

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA