הנה ימים באים...

ובמקהלות רבבות

מחרוזת התעוררות

3. רופא חולי עמו ישראל

מחרוזת דביקות

4. וילרושלים עירך