הנה ימים באים...

סדר הכנה

סדר הכנה תשפ"ב - seder achana 5782

קבצים להאזנה

מרן הגה"ג רבי שמואל קמינצקי שליט"א

מרן הגה"ר יצחק סורוצקין שליט"א ראש ישיבת טלז באמריקה

לצפיה במעמד האדיר סדר הכנה

למסיימי הישיבות הקטנות

להורדת החוברות