הנה ימים באים...

מעמדי סיום קנין הלכה מחזור ג'

Kinyan ahlacha

תכנית הלימודים 

 

• תכנית 'קנין הלכה' כוללת את לימוד הלכות שבת, הלכות שביו"ד ח"ב, הלכות בשר בחלב, הלכות תערובות, הלכות מליחה, הלכות פסח הנוגעות לתערובות, הלכות הגעלת כלים.

 

• תכנית הלימוד ומבחני 'קנין הלכה' מיועדת לאברכים מעל גיל 30 ומעלה השואפים ללמוד ולהורות הוראה בישראל ומעונינים להכשיר את עצמם לקבל "היתר הלכה" מגדולי הדור בעתיד.

התכנית אינה מיועדת לאברכים שהינם בעלי "היתר הוראה" או שלמדו בעיון את עקרי ההלכות הנלמדות במסגרת תכנית זו, או אלו שנבחנו במסדרת תכנית 'קנין הלכה' בחמש שנים הקודמות. 

 

• לאברכים המשתתפים הוכנה תכנית לימודים מיוחדת בטור ושו"ע עם הנושאי כלים ושילוב של לימוד סוגיות הש"ס הנוגעות למקור ההלכות.

כמו כן יקבלו המשתתפים מראי מקומות והכוונה מדויקת בכל סוגיא ונושא אותם ילמדו במשך השנים הקרובות.

 

• בתכנית זו כל אברך לומד את החומר החודשי בכולל בו הוא לומד או בכל שעה ומקום הנראה לו, כאשר זמן הלימוד הסביר להצלחה בתכנית זו הוא בין 3-4 שעות ביום.

במהלך תכנית זו יתקיימו אחד עשר מבחנים שיתפרסו על חמש שנים ומחצה. 

 

• מבחני 'קנין הלכה' ממצים את יסודות החומר הנלמד עד המסקנות ההלכתיות. 

המבחנים יתקיימו אי"ה בחודשי תשרי אחרי סוכות וניסן אחרי פסח, כאשר המבחנים נערכים ונבדקים ע"י מוצי"ם חשובים. 

 

שלב א

שלב ב

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA