קבצים להאזנה 

נאום הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א

נאום הדיין הגאון הגדול רבי נתן בנימין אקשטיין שליט"א

נאום ר' דוד הופשטטר שליט"א

נאום האדמו"ר מויזניץ מאנסי שליט"א

נאום הגאון הגדול רבי אהרון שיף שליט"א

וידאו גדולי הפוסקים שהוקרן במהלך האירוע

נגן וידאו
כל הזכויות שמורות ל'דרשו גלובל'