תכנית הלימודים

תכנית זו נועדה לסייע לאברכים השואפים ללמוד את הש"ס בעיון ולעמוד בכור המבחן מיד חודש בחודשו.

הלימוד הנו בקצב של עמוד גמרא רש"י ותוס' ביום, חמישה ימים בשבוע [לא כולל שישי שבת וימי בין הזמנים].כל אחד יכול להשתתף בתכנית ממקום לימודו.

תחילת התכנית – א' באייר תשפ"ב, תחילת זמן קיץ.

הלימוד- מסכת בבא קמא.

המבחנים – המבחנים בשני המסלולים יתקיימו מידי חודש, בימי חמישי ובימי שישי, במוקדי המבחנים של 'דרשו' הפרוסים ברחבי הארץ.

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA