שאלות ותשובות

כל מה שרציתם לדעת לרגל תחילת לימוד 'קנין ירושלמי' מבית דרשו

היציאה לדרך ביום שני כ' בחשוון תשפ"ג מסכת 'ברכות'. 
מחזור זה יסתיים בעז"ה בעוד כשש שנים.

לימוד 30 דף בחודש בתלמוד הירושלמי עפ"י סדר  הדף היומי ירושלמי דרשו שנקבע לפי מהדורת ש"ס 'עוז והדר' וכן
מהדורת ארטסקרול
מסורה.  )לא וילנא(

ניתן ללמוד את הדף, עם הפירוש שכל לומד בוחר לעצמו, במקרה של מחלוקת בין המפרשים השאלות במבחן יהיו עפ"י הכרעת פירושו של מרן שה"ת הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל.

המבחן ייערך ע"י צוות תלמידי חכמים בראשותו של הגאון רבי זליג ברוורמן שליט"א ראש ישיבת 'דרך אמונה.' המבחן יתקיים מידי חודש במוקדי המבחנים הקבועים ברחבי הארץ בימי שישי.

יינתנו ללא הגרלה לעומדים בכור המבחן, כאשר המלגה המרבית היא בסך 400 עבור כל מבחן:

המלגה 

אברך

בחור ישיב"ג (מגיל 16.5)

80-84

 265 ש"ח

133 ש"ח

85-94

 320 ש"ח

 160 ש"ח

95-100

 400 ש"ח

200 ש"ח

*בחורי ישיב"ק וילדים אינם זכאים למלגה.

  • ניתן ללמוד בסדרים ובין הסדרים.
  • יש כפל מלגות עם כל תוכניות ’דרשו.‘
  • המחסירים מבחן לא ייפלטו ממסלול המלגות.
  • ביאור מרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל מופיע בשולי דפי הירושלמי במהדורת 'עוז והדר,' ובספרים שיצאו לאור.
  • בתוכנית זו יש מסלול אחד בלבד.
  • ניתן להאזין לשיעורים הנמסרים ע"פ סדר הלימוד בקו התוכן של 'דרשו' .077-2222-666 כל נבחן יכול לראות את הציונים שלו על 24 המבחנים האחרונים באמצעות מכשירי 'קהילות,' או 'נדרים פלוס' בכניסה לבתי הכנסת.
  • כל נבחן 'דרשו' בהווה או בעבר, יכול לברר בקלות ובמהירות את הקוד האישי שלו, ע"י חיוג ל'דרשו' 02-560-9000 והקשה על מקש הכוכבית , לאחר הזנת מספר הזהות. בעלי דואר אלקטרוני שכתובתם מעודכנת ב'דרשו,' יקבלו מדי חודש את הציון של המבחן האחרון בהודעה אוטומטית למייל, וכן תישלח אליהם הודעה תזכורת ימים אחדים לפני מועד המבחן.

נ.ב. כללי הזכאות המלאים כפופים לתקנון השמור במשרדי 'דרשו.' הנהלת הארגון שומרת לעצמה אתהזכות לשנות את הכללים בהתאם לשיקול דעתה בכל עת שתמצא לנכון.

שיעורי וידאו

רגעי הוד שר התורה ר' חיים קנייבסקי זצוק"ל
באמירת קדיש בסיום

כל הזכויות שמורות ל'דרשו גלובל'