שאלות ותשובות

כל מה שרציתם לדעת לרגל תחילת לימוד 'קנין הלכה' מבית דרשו

'קנין הלכה' הוא מסלול לימוד רציף בו נוטלים חלק אלפי לומדים מכל רחבי העולם, מטרת התוכנית היא לימוד עיוני ויסודי של הנושאים המרכזיים בהלכה באורח חיים וביורה דעה.

הלימוד מתבצע בדרך של לימוד הסוגיות החל מהסוגיות ממקורם ברחבי הש"ס, דרך שיטות הראשונים והפוסקים בסוגיות אלו, פסקי ההלכה כפי שנקבעו ברמב"ם, טור ושולחן ערוך, וכלה בפסקיהם ההלכתיים של גדולי הפוסקים לאורך כל הדורות, עד לגדולי פוסקי ההלכה בדורנו.

במסגרת התוכנית נלמדים (בשני מחזורים) הלכות שבת, הלכות שביו"ד ח"ב, בשר וחלב, תערובות, מליחה, פסח, הגעלת וטבילת כלים, שביעית, ריבית, מקוואות, עירובין, סת"ם, ברכות, ועוד.

משתתפי התוכנית מקבלים מדי חודש בחודשו חוברות עם 'מראי מקומות' הגדושה ומלאה בהכוונה לשרשי הסוגיות וסיכום הנלמד, ומתכנסים לעריכת המבחנים אחת לשישה חודשים.

מראי המקומות נכתבים על ידי אחד המיוחד מגדולי ההוראה שליט"א אשר ידיו רב לו בבהירות הסוגיות משורשם עד להכרעת ההלכה למעשה, וכוללות שאלות סיכום על כל הנלמד, וכן שאלות מונידונים הנוגעים למעשה. השאלות נכתבות ע"י תלמידי חכמים
מופלגים בעלי הוראה.

התוכנית נוסדה בשנת תשס"ו במעמד גדולי פוסקי הדור זצ"ל ושליט"א, תוך התייעצות צמודה ומעקב קפדני של מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זיע"א, מרנא בעל 'שבט הלוי' זצוק"ל, ומרן הגאב"ד רבי ניסים קרליץ זצוק"ל. גדולי ישראל מכל החוגים והעדות עוקבים אחר התקדמות התוכנית, ורבים הם המו"צים המשתתפים בה באופן פעיל ונוטלים חלק בעריכת המבחנים.

התוכנית נמצאת תחת פיקוחו ההדוק של הגאון הגדול
רבי משה שאול קליין שליט"א אשר הופקד על המלאכה על פי הוראת מורו ורבו מרן בעל שבט הלוי זצוק"ל בראש התוכנית עומד הרה"ג רבי שלמה גנס שליט"א מב"ב מכהן כראש כולל הוראה, וגדולי פוסקי ההלכה בדורנו מעודכנים באופן שוטף בתכנים הנלמדים, בקצב הלימוד ובכל פרטי התוכנית.

מאז הקמתה ועד כה התקבלו כל ההחלטות החשובות אך ורק על פי הנחיות שקיבלה הנהלת 'דרשו' מגדולי התורה.

תכנית הלימוד ומבחני ’קנין הלכה‘ מיועדת בעיקר לאברכים מעל גיל 30 ומעלה שעסקו בעיון בסוגיות הש"ס במסכתות שבת נדה וחולין ושואפים למצות את לימוד הסוגיות עד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. ומתוכם גם להורות הוראה ולהכשיר את עצמם לקבלת
'היתר הוראה' בעתיד מגדולי הדור. התכנית אינה מיועדת לאברכים שהינם בעלי היתר הוראה או שלמדו כבר בעיון את עיקרי ההלכות בטור ב"י שו"ע ונו"כ הנלמדות במסגרת תכנית זו. או אלו שנבחנו במסגרת תכנית קנין הלכה בחמש שנים הקודמות.

הרישום לתוכנית ’קנין הלכה‘ יתקבל אך ורק בטופס המצורף כדוגמא ואשר הגישה אליו באמצעות עמדות נדרים פלוס עד לתאריך ט“ו באב תשפ"ב בלבד.

לאחר הרישום בל"נ, עד ערב חג הסוכות הבעל"ט יקבלו הנרשמים תשובה לבתיהם בדבר קבלת או אי קבלתם למבחן הקבלה לתכנית.

הנהלת 'דרשו' קבעה מספר פרמטרים שעל פיהם יקבעו מי יוכל להתקבל להרשמה לתכנית במילגות, כאשר המתקבלים לתכנית, יבחנו במבחן קבלה שיערך בחודש ניסן תשפ"ג.

יש לציין כי יינתנו מילגות על מבחן הקבלה למתקבלים למבחן הקבלה – גם לאלו שלא יתקבלו בפועל להמשך התכנית.

כל המעוניין יכול לקבל את חוברות 'מראי מקומות' של
התוכנית, להשתתף במבחנים, לקבל ציון שיסייע לו להעריך את מידת הידע שלו בחומרים הנלמדים. כאשר מלגות הניתנות רק למי שהתקבל לתכנית ואושר ע"י ההנהלה.

רבים משתתפים בתכנית ללא קבלת מלגות, משתתפים רבים וכוללים בארץ ובעולם מצמידים את תוכנית הלימוד שלהם למסלול הלימוד של 'קנין הלכה. מבלי לקחת חלק בעריכת המבחנים. החוברות של ה'מראי מקומות' מופצות באלפי עותקים לפי הזמנה.

המעונין בקבלת החוברת בחינם יפנה ל'דרשו' 02-5609000 ירשם לקבלת החוברות במייל. או בדואר-בעלות של 5 ש“ח לחוברת + 10 ש“ח למשלוח.

כוללים הלומדים הלכה זכאים לקבל עותק אחד מודפס ללא עלות, והם יכולים לשכפל ולצלם את החוברות כרצונם. לומדי הלכה והעוסקים בנושאים שנלמדו, יכולים לפנות למשרדי הארגון ולקבל את החוברות הרלוונטיות עבורם.

חילך להוראה תשפ"ג: הסיומים בעולם

מעמדי הסיום קנין הלכה מחזור ג'

כל הזכויות שמורות ל'דרשו גלובל'