קבצים להאזנה 

נאום הרב יצחק ברקוביץ שליט"א

נאום הרב אביגדור נבנצאל שליט"א

נאום הרב שלמה גנס שליט"א

נאום הרב יעקב מאיר שטרן שליט"א

נאום הרב דב לנדו שליט"א

נאום הרב מסעוד בן שמעון שליט"א

וידאו גדולי הפוסקים שהוקרן במהלך האירוע

נגן וידאו

הגלריה

כל הזכויות שמורות ל'דרשו גלובל'