סיום דף היומי בהלכה

Siyum Daf HaYomi B'Halacha

כל הזכוית שמורות ל 'דרשו גלובל' 
powerd by SKY MEDIA