כ״ב בכסלו ה׳תשפ״ד

עמוד היומי
 ברכות כז ע"א

הדף היומי בבלי
  
מסכת בבא קמא דף לג 

הדף היומי בהלכה
סימן  קפ"ג סעיף ב'-ד

מאמרים

תכנית 'העמוד היומי'

"תכנית 'העמוד היומי' לא באה לשנות. הש"ס הוא אותו ש"ס. הדף הוא אותו דף והעמוד אותו עמוד. אבל כמעשהו בראשונה במשנ"ב, כך מעשהו בשניה ב'עמוד היומי' – פריצת פתח נוסף לאותו היכל. סלילת דרך גישה חדשה לאותה פסגה"

קרא עוד »

שיעורי וידאו

כל הזכויות שמורות ל'דרשו גלובל'